පාර්ලිමේන්තුව

පාර්ලිමේන්තුව смотреть последние обновления за сегодня на .

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි

107379
694
13
07:36:12
27.07.2022

Subscribe us: 🤍 Watch more videos: 🤍 Like us on Facebook: 🤍 Follow us via Twitter: 🤍 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Web: 🤍newsfirst.lk Email: contact🤍newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

විමල් කට අරියි පාර්ලිමේන්තුව රත් වෙයි - නැට්ට පාගා ගත් ප්‍රසන්න - Hiru News

149692
888
230
00:04:35
04.07.2022

#Hirunews #HiruSinhalaNews #HiruEnglishNews #LKA #Srilanka #TruthAtAllCosts විමල් කට අරියි පාර්ලිමේන්තුව රත් වෙයි - නැට්ට පාගා ගත් ප්‍රසන්න - Hiru News Hiru News Sri Lanka's Number One News Portal | ලංකාවේ අංක 01 ප්‍රවෘත්ති පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු Subscribe to Hiru News: 🤍 Watch latest videos: 🤍 Follow Us On » Hiru News - Sinhala FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 » Hiru News - English FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍

නොසන්සුන් වූ පාර්ලිමේන්තුව...

82138
607
267
00:10:32
05.07.2022

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා අද දෙරණ Telegram Channel එකට මෙතැනින් පිවිසෙන්න Link: 🤍 » Subscribe to Ada Derana: 🤍 » Watch the latest from Ada Derana: 🤍 » Ada Derana සිංහල WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana English WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana தமிழ் WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Telegram: 🤍 » Viber: 🤍 » News Alerts on your mobile: 🤍 » Mobile App: GOOGLE PLAY: 🤍 APP STORE: 🤍 BLACKBERRY WORLD: 🤍 #adaderana #derananews #adaderananews

Travel With Chatura | Parliament ( පාර්ලිමේන්තුව ) (Vlog 231)

567405
14323
1582
01:03:04
14.08.2020

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව. ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව යනු, මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනෙකුගෙන් හෙබි, ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක-මණ්ඩල ව්‍යවස්ථාදායකය වෙයි. වසර-05 (19th Amendment) කාලසීමාවකට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් තෝරා පත් කර ගනු ලබන්නේ සමානුපාතික නියෝජනය යටතේ සර්වජන ඡන්දය භාවිතයෙනි. සියළු නීති සම්පාදනය කිරීම සඳහා බලය පාර්ලිමේන්තුව සතුය. එය ආදර්ශයට ගෙන ඇත්තේ බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව වෙයි. කථානායක හෝ ඔහු නොමැතිවිටෙක, නියෝජ්‍ය කථානායක (කාරක සභා සභාපති) හෝ නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපති හෝ පාර්ලිමේන්තුවෙහි මුලසුන දරයි. ව්‍යවස්ථාදායක සැසියක් කැඳවීම, අත්හිටුවීම, වාර හමාර කිරීම, හෝ අත්හිටුවීමටද පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරීමටද සඳහා බලය, රටෙහි ජනාධිපති සතු වෙයි. මන්ත්‍රීවරුන් 225 අතුරින් 196 දෙනෙකු, බහු-මන්ත්‍රී මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්ක 22 වෙතින් තෝරා පත් කර ගනු ලැබේ. ජාතික මුළු ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් පක්ෂ (සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම්) සඳහා ලැබුණු ඡන්ද ප්‍රමාණය ට අනුපාතික වශයෙන් ඉතිරි මන්ත්‍රීවරුන් 29 දෙනා ජාතික ලැයිස්තු වලින් තෝරා පත් කර ගනු ලැබේ.

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි | 12.08.2022

28405
188
2
07:35:54
15.08.2022

Subscribe us: 🤍 Watch more videos: 🤍 Like us on Facebook: 🤍 Follow us via Twitter: 🤍 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Web: 🤍newsfirst.lk Email: contact🤍newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

ගිරිඋල්ල අධ්‍යාපන කලාපයේ ශිෂ්‍ය පාර්ලිමේන්තුව..

454
5
0
00:00:54
26.09.2022

Subscribe us: 🤍 Watch more videos: 🤍 Like us on Facebook: 🤍 Follow us via Twitter: 🤍 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Web: 🤍newsfirst.lk Email: contact🤍newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

පක්ෂයේ තීන්දුවට මම එකඟයි - ජනතා මතය නැති පාර්ලිමේන්තුව - Hiru News

89314
436
299
00:07:01
20.07.2022

#Hirunews #HiruSinhalaNews #HiruEnglishNews #LKA #Srilanka #TruthAtAllCosts #Crisis #EconomyCrisis #Protest #President #Aragalaya #GallefaceProtest පක්ෂයේ තීන්දුවට මම එකඟයි - ජනතා මතය නැති පාර්ලිමේන්තුව - Hiru News Hiru News Sri Lanka's Number One News Portal | ලංකාවේ අංක 01 ප්‍රවෘත්ති පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු Subscribe to Hiru News: 🤍 Watch latest videos: 🤍 Follow Us On » Hiru News - Sinhala FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 » Hiru News - English FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍

පාර්ලිමේන්තුව අද (8) එකම කාලගෝට්ටියක්..

19864
115
00:06:37
08.04.2021

🔺 ''මට ගහගන්න කතා කරනවා '' - සරත් ෆොන්සේකා 🔺 ''කාගේ හරි හිත් රිඳුනා නම්, කනගාටුවෙනවා'' - චමල් 📌 වැඩිදුර පුවත් නරඹන්න : 🤍 #lka #News1st #ParlimentSL #SarathFonseka #ChamalRajapaksa Subscribe us: 🤍 Watch more videos: 🤍 Like us on Facebook: 🤍 Follow us via Twitter: 🤍 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Web: 🤍newsfirst.lk Email: contact🤍newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

උණුසුම් වූ පාර්ලිමේන්තුව...

407489
2998
1786
00:07:47
20.05.2022

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: 🤍 » Watch the latest from Ada Derana: 🤍 » Ada Derana සිංහල WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana English WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana தமிழ் WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Telegram: 🤍 » Viber: 🤍 » News Alerts on your mobile: 🤍 » Mobile App: GOOGLE PLAY: 🤍 APP STORE: 🤍 BLACKBERRY WORLD: 🤍 #adaderana #derananews #adaderananews

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි - 16/07/2022

94159
894
216
00:14:16
16.07.2022

Subscribe us: 🤍 Watch more videos: 🤍 Like us on Facebook: 🤍 Follow us via Twitter: 🤍 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Web: 🤍newsfirst.lk Email: contact🤍newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

පාර්ලිමේන්තුව තුළ නාදුනන පිරිසක් රූගත කළාද? - Hiru news

22540
148
80
00:02:00
17.05.2022

#Hirunews #Hiru #TruthAtAllCosts #ParliamentLive පාර්ලිමේන්තුව තුළ නාදුනන පිරිසක් රූගත කළාද? - Hiru news Hiru News Sri Lanka's Number One News Portal | ලංකාවේ අංක 01 ප්‍රවෘත්ති පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු Subscribe to Hiru News: 🤍 Watch latest videos: 🤍 Follow Us On » Hiru News - Sinhala FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 » Hiru News - English FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍

මම පාර්ලිමේන්තුව පැත්ත පලාතේ එන්නෙ නෑ - මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය ගැන තියෙන්නේ අප්‍රසාදයක් - Hiru News

108295
1762
1030
00:02:54
20.05.2022

#HiruNews #TruthAtAllCosts #Parliament මම පාර්ලිමේන්තුව පැත්ත පලාතේ එන්නෙ නෑ - මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය ගැන තියෙන්නේ අප්‍රසාදයක් - Hiru News Hiru News Sri Lanka's Number One News Portal | ලංකාවේ අංක 01 ප්‍රවෘත්ති පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු Subscribe to Hiru News: 🤍 Watch latest videos: 🤍 Follow Us On » Hiru News - Sinhala FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 » Hiru News - English FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍

Breaking News - පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි 05.04.2022

436307
3856
268
01:55:45
05.04.2022

#SriLanka #Parliament #News1st Subscribe us: 🤍 Watch more videos: 🤍 Like us on Facebook: 🤍 Follow us via Twitter: 🤍 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Web: 🤍newsfirst.lk Email: contact🤍newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

පාර්ලිමේන්තුව අසල උණුසුම් වෙයි - බැරියර් පෙරළයි...

117633
1127
351
00:08:37
04.05.2022

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: 🤍 » Watch the latest from Ada Derana: 🤍 » Ada Derana සිංහල WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana English WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana தமிழ் WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Telegram: 🤍 » Viber: 🤍 » News Alerts on your mobile: 🤍 » Mobile App: GOOGLE PLAY: 🤍 APP STORE: 🤍 BLACKBERRY WORLD: 🤍 #adaderana #derananews #adaderananews

පාර්ලිමේන්තුව යළි රැස්වෙයි

59494
454
23
03:24:47
19.04.2022

Subscribe us: 🤍 Watch more videos: 🤍 Like us on Facebook: 🤍 Follow us via Twitter: 🤍 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Web: 🤍newsfirst.lk Email: contact🤍newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

පාර්ලිමේන්තුව අදත් රැස්වෙයි | 06.05.2022

61944
406
25
02:02:16
06.05.2022

#Parliament #Sri Lanka Subscribe us: 🤍 Watch more videos: 🤍 Like us on Facebook: 🤍 Follow us via Twitter: 🤍 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Web: 🤍newsfirst.lk Email: contact🤍newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

පාර්ලිමේන්තුව විසුරවන්න - හිටපු ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් - Hiru News

401999
1282
205
00:06:28
13.02.2018

පාර්ලිමේන්තුව විසුරවන්න - හිටපු ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් - Hiru News MR asks parliament to be dissolved - Hiru News Watch more : 🤍 Hiru News Sri Lanka's Number One News Portal. Website: 🤍hirunews.lk Follow Us On Like us on Facebook: 🤍 Follow us via Tweeter: 🤍 Follow us via G+: 🤍 Subscribe Now: 🤍

පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් කළ රඹුක්කන...

294659
3056
619
00:06:02
20.04.2022

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: 🤍 » Watch the latest from Ada Derana: 🤍 » Ada Derana සිංහල WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana English WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana தமிழ் WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Telegram: 🤍 » Viber: 🤍 » News Alerts on your mobile: 🤍 » Mobile App: GOOGLE PLAY: 🤍 APP STORE: 🤍 BLACKBERRY WORLD: 🤍 #adaderana #derananews #adaderananews

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි | 07.06.2022

39822
233
0
07:30:12
07.06.2022

Subscribe us: 🤍 Watch more videos: 🤍 Like us on Facebook: 🤍 Follow us via Twitter: 🤍 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Web: 🤍newsfirst.lk Email: contact🤍newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

වැට බැඳ කොටු කළ පාර්ලිමේන්තුව - පාර්ලිමේන්තුව අවට එකම යුද පිටියක් වෙයි - Hiru News

77909
899
302
00:09:32
04.05.2022

#hirunews #parliament #protest වැට බැඳ කොටු කළ පාර්ලිමේන්තුව - පාර්ලිමේන්තුව අවට එකම යුද පිටියක් වෙයි Hiru News Sri Lanka's Number One News Portal | ලංකාවේ අංක 01 ප්‍රවෘත්ති පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු Subscribe to Hiru News: 🤍 Watch latest videos: 🤍 Follow Us On » Hiru News - Sinhala FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 » Hiru News - English FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍

අද පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි | 05.05.2022

131996
777
23
07:31:09
05.05.2022

Subscribe us: 🤍 Watch more videos: 🤍 Like us on Facebook: 🤍 Follow us via Twitter: 🤍 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Web: 🤍newsfirst.lk Email: contact🤍newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි 21.06.2022

29877
226
7
07:05:57
21.06.2022

Subscribe us: 🤍 Watch more videos: 🤍 Like us on Facebook: 🤍 Follow us via Twitter: 🤍 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Web: 🤍newsfirst.lk Email: contact🤍newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ගොඩ ගත හැකිය | අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 29 JUNE 2022

13166
105
10
02:15:30
29.06.2022

වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ගොඩ ගත හැකිය | අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 29 JUNE 2022 Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: 🤍 » Watch the latest from Ada Derana: 🤍 » Ada Derana සිංහල WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana English WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana தமிழ் WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Telegram: 🤍 » Viber: 🤍 » News Alerts on your mobile: 🤍 » Mobile App: GOOGLE PLAY: 🤍 APP STORE: 🤍 BLACKBERRY WORLD: 🤍 #adaderana #derananews #adaderananews

අලුත් මාවත | අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 14 SEPTEMBER 2022

8122
58
2
01:36:13
14.09.2022

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: 🤍 » Watch the latest from Ada Derana: 🤍 අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: 🤍 » Ada Derana සිංහල WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 TELEGRAM: 🤍 » Ada Derana English WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana தமிழ் WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Telegram: 🤍 » Viber: 🤍 » News Alerts on your mobile: 🤍 » Mobile App: GOOGLE PLAY: 🤍 APP STORE: 🤍 #adaderana #derananews #adaderananews

''පාර්ලිමේන්තුව ගාවට අනවශ්‍ය පරිදි මිනිස්සු එක්රැස් කරමින් ඉන්නවා, පාර්ලිමේන්තුව ගාවට යන්න එපා''

107279
1416
341
00:01:29
13.07.2022

''පාර්ලිමේන්තුව ගාවට අනවශ්‍ය පරිදි මිනිස්සු එක්රැස් කරමින් ඉන්නවා, පාර්ලිමේන්තුව ගාවට යන්න එපා'' - ඩිලාන් සේනානායක Subscribe us: 🤍 Watch more videos: 🤍 Like us on Facebook: 🤍 Follow us via Twitter: 🤍 Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Web: 🤍newsfirst.lk Email: contact🤍newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st

Sri Lankan Parliament | ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව ගැන ඔබ නොදන්නා තතු

523
19
1
00:09:37
05.08.2020

In this video talk about the evolution of Sri Lankan Parliament. Part -02 🤍 This Smart Knowledge channel is targeting knowledge seekers who are facing for Government exams (SLAS,SLEAS,SLTES,MA,Teaching,etc…) and G.C.E ordinary level ( O/L ), G.C.E advanced level ( A/L ) and Smart Knowledge always delivering all subject relates general knowledge, Social & economics information, Global Trends , IQ lessons, Sinhala grammar lessons and English language lessons. so keep in touch with us to update all new lessons from smart knowledge with subscribing us. #General_Knowledge #Parliament

سؤال طائفي مفاجئ من بوصعب وبري يـ حر جه : "كنك طمعان بالرئاسة؟" #shorts

16560
194
13
00:00:59
29.09.2022

#نبيه_يري #الياس_بو_صعب #جلسة_انتخاب_رئيس خلال جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى أنه يجب في وقت كنا نقول دائما أننا يجب أن نتوجه إلى دولة مدنية، لا يوجد ما يقول ان رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون سني وغيرها من المناصب الرئاسية، ليقاطعه رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: كنك طمعان فيها للرئاسة شي؟ #shorts

"පොහොර දේශපාලනය" | අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 30th june 2021 | Aluth Parlimenthuwa

23568
174
131
02:24:28
30.06.2021

"පොහොර දේශපාලනය" | අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 30th june 2021 | Aluth Parlimenthuwa This video was uploaded for news reporting purposes... Watch More Video - 🤍 #adaderana #derananews #AluthParlimenthuwa #news #srilanka #live

පාර්ලිමේන්තුව අසල උණුසුම් තත්ත්වයක් | 2022-05-06

81760
1158
211
00:25:22
06.05.2022

පාර්ලිමේන්තුව අසල උණුසුම් තත්ත්වයක් | 2022-05-06 Hiru News Sri Lanka's Number One News Portal | ලංකාවේ අංක 01 ප්‍රවෘත්ති පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු Subscribe to Hiru News: 🤍 Watch latest videos: 🤍 Follow Us On » Hiru News - Sinhala FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 » Hiru News - English FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍

නීතියේ ආධිපත්‍යය | අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 27 JULY 2022

21126
140
86
02:16:36
27.07.2022

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: 🤍 » Watch the latest from Ada Derana: 🤍 » Ada Derana සිංහල WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 ADA DERANA TELEGRAM LINK: 🤍 » Ada Derana English WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana தமிழ் WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Telegram: 🤍 » Viber: 🤍 » News Alerts on your mobile: 🤍 » Mobile App: GOOGLE PLAY: 🤍 APP STORE: 🤍 BLACKBERRY WORLD: 🤍 #adaderana #derananews #adaderananews

අපි වවමු | අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 08 JUNE 2022

21133
262
64
01:45:58
08.06.2022

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: 🤍 » Watch the latest from Ada Derana: 🤍 » Ada Derana සිංහල WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana English WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana தமிழ் WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Telegram: 🤍 » Viber: 🤍 » News Alerts on your mobile: 🤍 » Mobile App: GOOGLE PLAY: 🤍 APP STORE: 🤍 BLACKBERRY WORLD: 🤍 #adaderana #derananews #adaderananews

මහජන අපේක්ෂා සහ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුකරණය| අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 17 AUGUST 2022

8441
44
19
02:03:30
17.08.2022

මහජන අපේක්ෂා සහ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුකරණය| අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 17 AUGUST 2022 Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: 🤍 » Watch the latest from Ada Derana: 🤍 අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: 🤍 » Ada Derana සිංහල WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 ADA DERANA TELEGRAM LINK: 🤍 » Ada Derana English WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana தமிழ் WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Telegram: 🤍 » Viber: 🤍 » News Alerts on your mobile: 🤍 » Mobile App: GOOGLE PLAY: 🤍 APP STORE: 🤍 BLACKBERRY WORLD: 🤍 #adaderana #derananews #adaderananews

අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | A/L මොනවද කරන්නේ...

25123
526
168
01:50:52
29.09.2021

අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | A/L මොනවද කරන්නේ... ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න/අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් / ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය ප්‍රදීපා සමරසිංහ/ විදුහල්පතිනි/ දේවි බාලිකා විද්‍යාලය /කොළඹ ආචාර්ය දර්ශන සමරවීර /නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්/ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය ශාලිකා ආරියරත්න ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්/විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශ/ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව කේ.අරුණු ප්‍රභා පෙරේරා හිටපු සහකාර අධ්‍යක්ෂ/සංවර්ධන උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය This video was uploaded for news reporting purposes... Watch More Video - 🤍 #adaderana #derananews #Aluth Parlimenthuwa #news #srilanka #live

නීතියේ ආධිපත්‍යය | අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 03 AUGUST 2022

25901
212
69
02:08:13
03.08.2022

නීතියේ ආධිපත්‍යය | අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 03 AUGUST 2022 Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: 🤍 » Watch the latest from Ada Derana: 🤍 අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: 🤍 » Ada Derana සිංහල WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 ADA DERANA TELEGRAM LINK: 🤍 » Ada Derana English WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana தமிழ் WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Telegram: 🤍 » Viber: 🤍 » News Alerts on your mobile: 🤍 » Mobile App: GOOGLE PLAY: 🤍 APP STORE: 🤍 BLACKBERRY WORLD: 🤍 #adaderana #derananews #adaderananews

පස් හොරු මේක විනාශ කරලා තියෙනවා - රන්ජන් රාමනායක: පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වෙයි

97678
354
12
00:04:23
07.02.2017

දිවුලපිටියේ ඉඩම් හා පස් ප්‍රශ්නයක් මුල්කර ගනිමින් අද පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් විය. Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: 🤍newsfirst.lk Email: contact🤍newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: 🤍 Follow us via Tweeter: 🤍

8.30 - 4.30 ඇත/නැත | අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 24 AUGUST 2022

9274
69
33
02:06:47
24.08.2022

8.30 - 4.30 ඇත/නැත | අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 24 AUGUST 2022 Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: 🤍 » Watch the latest from Ada Derana: 🤍 අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: 🤍 » Ada Derana සිංහල WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 TELEGRAM: 🤍 » Ada Derana English WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana தமிழ் WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Telegram: 🤍 » Viber: 🤍 » News Alerts on your mobile: 🤍 » Mobile App: GOOGLE PLAY: 🤍 APP STORE: 🤍 #adaderana #derananews #adaderananews

අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපති ඡන්ද විමසීම සජීව විකාශය - පාර්ලිමේන්තුව සභාවාරය 2022-07-20

12950
0
03:39:24
20.07.2022

අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපති ඡන්ද විමසීම සජීව විකාශය - පාර්ලිමේන්තුව සභාවාරය 2022-07-20

ආර්ථික වරණය කුමක්ද ? | අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 20 JULY 2022

15845
82
12
01:58:13
20.07.2022

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: 🤍 » Watch the latest from Ada Derana: 🤍 » Ada Derana සිංහල WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana English WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana தமிழ் WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Telegram: 🤍 » Viber: 🤍 » News Alerts on your mobile: 🤍 » Mobile App: GOOGLE PLAY: 🤍 APP STORE: 🤍 BLACKBERRY WORLD: 🤍 #adaderana #derananews #adaderananews

LIVE : පාර්ලිමේන්තුව අසලට යන්න එපා - අරගලකරුවන් ඉල්ලයි

153905
2134
0
01:33:35
13.07.2022

පාර්ලිමේන්තුව අසලට යන්න එපා - අරගලකරුවන් ඉල්ලයි

ආයුබෝවන් ශ්‍රී ලංකා! දකින්න බලන්න | අලුත් පාර්ලිමේන්තුව | 06 JULY 2022

12328
82
7
02:04:31
06.07.2022

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: 🤍 » Watch the latest from Ada Derana: 🤍 » Ada Derana සිංහල WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana English WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Ada Derana தமிழ் WEB: 🤍 FACEBOOK: 🤍 TWITTER: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIKTOK: 🤍 » Telegram: 🤍 » Viber: 🤍 » News Alerts on your mobile: 🤍 » Mobile App: GOOGLE PLAY: 🤍 APP STORE: 🤍 BLACKBERRY WORLD: 🤍 #adaderana #derananews #adaderananews

Назад
Что ищут прямо сейчас на
පාර්ලිමේන්තුව проверка на верность переписка energia verde freio da lingua Romao pinheiro reflexao мистический квест Deus é bom quem foi agar Rodrigo Silva arqueólogo apocalipse vampiro Wardęga psiakobus canal a voz divina hoje evangelismo de rua okan bayülgen edis rhema viver viajando nga Abraham (Religious Leader) heerenveen nix deusa